Історія філологічного факультету

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького існує з серпня 1993 року. Першим деканом був доктор філологічних наук, професор Анатолій Максимович Науменко. З вересня 1994 року факультет очолила кандидат філологічних наук, доцент Любов Яківна Дергаль. У період з квітня по вересень 2015 р. тимчасово виконувала обов’язки декана кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Шарова. З вересня 2015 року деканом факультету обрано кандидата педагогічних наук, доцента Тетяну Василівну Коноваленко.

На початку існування факультету було створено три кафедри: англійської, німецької та української філології, які на той час очолювали відповідно кандидат філологічних наук, доцент Б.Я. Чабан, доктор філологічних наук, професор А.М. Науменко, кандидат філологічних наук, доцент М.В. Будько.

Сьогодні на факультеті функціонують чотири кафедри: германської філології, методики викладання германских мов, української мови, української і зарубіжної літератури. Усі чотири кафедри є випусковими, оскільки готують фахівців за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» з наступних спеціальностей: Середня освіта (Мова і література (англійська)); Середня освіта (Мова і література (німецька)); Середня освіта (Українська мова та література); Германські мови та літератури(переклад включно);Філологія. Українська мова та література.

На факультеті здійснюється робота щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій,та відповідно планується ліцензування й акредитація. Так, у 2015 році проліцензовано, а в 2016 році пройдено першу акредитацію зі спеціальностей Середня освіта (Мова і література (англійська)), Середня освіта (Мова і література (німецька)), Германські мови та літератури (переклад включно). А в 2017 році розширено ліцензію на ці спеціальності.

Студенти філологічного факультету мають цікаві і насичені практики –мовну, діалектологічну, фольклорну – які проходять у різних регіонах України та зарубіжжя.

У межах програми «Подвійний диплом» студенти філологічного факультету одночасно отримують дипломи нашого університету та Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохово (Польща), також реалізують академічну мобільність в Університеті м. Лодзь (Польща).

На факультеті навчається здібна й талановита молодь, готова творчо підходити до вирішення будь-яких професійних завдань. Багато студентів виявляють інтерес до наукової роботи. Підтвердженням тому є численні перемоги студентів філологічного факультету на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, Міжнародному конкурсі ім. Т. Шевченка та інших національних і міжнародних конкурсах. Студенти беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, семінарах, вебінарах, форумах та інших подібних заходах.

Доброю традицією стало проведення на факультеті зустрічей з письменниками, поетами, художниками. Особливо емоційно насиченими є літературно-музичні вечори, на яких талановита студентська молодь ділиться своїми поетичними і прозовими шедеврами. На захід запрошуються учні шкіл міста, студенти інших навчальних закладів, випускники нашого факультету.

Протягом останніх років на факультеті проводилися виховні заходи, присвячені Дню мира, Дню матері, Дню рідної мови, Року англійської мови, української писемності, пам’яті Т.Г.Шевченка.

Улюбленицею студентів і викладачів є факультетська команда КВК «Фільчина грамота», яка неодноразово перемагала в університетській лізі КВК.

Факультет дбає про підготовку власних кадрів вищої кваліфікації. Серед викладачів філологічного факультету сьогодні працюють і випускники минулих років: Н.Ю. Акулова, О.Л. Гармаш, Т.Ю. Гурова, Н.В. Денисенко, А.В. Землянська, Н.В. Зіненко, Л.А. Єпіфанцева, Ю.М. Єгорова, С.І. Єрмоленко, О.В. Коваль, Т.В. Коноваленко, В.Ю. Котлярова, Н.С. Мажара, Н.Є Мілько, І.Ю. Жигоренко , Г.Ю. Мінькова, Ю.А. Надольська, І.В. Назаренко, О.А. Огульчанська, О.А. Панчукова, Т.В. Сіроштан, О.О. Чорна, Т.М. Шарова.

У грудні 2017 року захистила докторську дисертацію доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови О.Л. Гармаш та здобула науковий ступінь доктора філологічних наук.

Філологічний факультет співпрацює зі школами міста та районів області, Палацом дитячої творчості, Малою академією наук, Південно-Західним університетом імені Неофіта Рилського у м. Благоєвград, Болгарською Академією наук, Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П. Шамякіна, Гомельським державним педагогічним університетом імені Франциска Скорини, Державним університетом імені Алеко Руссо м. Бєльци, Гете-Інститутом, Британською Радою в Україні, Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохово, Університетом м. Лодзь та багатьма іншими установами.

Факультет зберігає традиції та втілює інноваційні рішення в життя завдяки творчій співпраці компетентних науково-педагогічних працівників і талановитих студентів.