Заходи кафедри германської філології

24.04.2020р.кафедрами методики викладання германських мов і германської філології було проведено щорічну студентську науково-практичнуконференцію в он-лайн форматі за допомогою Skype платформи: «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури та методів їх викладання в сучасному поліетнічному суспільстві».

Робота конференції відбувалася за секціями:

  1. Проблемисучасногомовознавства.
  2. Сучасне літературознавство у світлі новітніх наукових досліджень.

3.Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови і літератури.

4.Проблеми перекладу в сучасному суспільстві.

5.Міжкультурна комунікація: комунікативно-когнітивні аспекти.

За традицією конференцію відкрила декан факультету Коноваленко Тетяна Василівна, яка привітала студентів зі святом, побажала всім учасникам плідної роботи конференції, цікавих і змістовних доповідей, яскравих вражень від отриманої наукової інформації. Першими на пленарному засіданні конференції вже декілька років поспіль виступають студенти-переможці Всеукраїнських студентських конкурсівнаукових робіт. Конференція квітня 2020 не була виключенням. Перше слово для доповіді було надано студентці ІІ курсу магістратуриЮлії Пчелі тастудентці І курсу магістратури Вероніці Лазаренко, які посіли ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з філологічних досліджень, який проходив у Київському лінгвістичному університеті.

Роботу конференції продовжили Павленко Н., Мищанова В., Дяковська І., Нго Т. та інші студенти. На особливу увагу заслуговувала доповідь Павленко Насті, яку було і написано, і представлено на конференції англійською мовою.   Студенти природничо-географічного факультету, які також здобувають філологічну освіту, об’єдналися у групу «Проблема лінгвістичних досліджень ономастики англомовних країн» в межах роботи секції«Проблемисучасногомовознавства». Студенти Блищик М.В., Опашко Г.І., Передерій Д.М.,Рішко А.Р, Шелудько О.М., Чонка Д.В.виступили зі змістовними доповідями з теми дослідження своїх курсових робітз германської філології.Підібрана тематика науково-дослідних робіт була цікавою, оскільки лінгвістичні дослідження були пов’язані з топонімікою англомовних країн і ономастичною лексикою.  Цікавою й плідною також була робота учасників конференції,  які досліджували наукові проблеми функціонування німецької мови.

Слід зазначити, що в цьому році, завдяки он-лайн формату проведення, студенти заочної форми навчання також взяли активну участь у роботі конференції. Їх доповіді були аргументованими, забезпеченими великою кількістю цікавих прикладів. Крім того, учасники конференції використовували презентації, які сприяли кращому розумінню суті досліджуваних проблем.

Всі учасники конференції оприлюднили результати досліджень у збірнику наукових праць студентів філологічного факультету «Студентські наукові студії», редактором якого є викладач кафедри германської філології Куликова Людмила Анатоліївна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках роботи «Методичної майстерні Нової Української школи» 9 січня 2020 року було проведено майстер-клас для вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя на тему: «Короткометражний фільм у навчанні іноземної мови».

Викладачі кафедр германської філології та методики викладання германських мов Рябуха Т. В., Харченко Т. І., Ткач М. В., та Гостіщева Н. О. продемонстрували сучасні технології використання короткометражного фільму як методичного ресурсу на уроці іноземної мови. Учителям були запропоновані інтерактивні завдання, які вони виконували під час перегляду фільмів «Thepencils» та «EnglishforBeginners».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напередодні педагогічної практики на філологічному факультеті був проведений захід «Естафета педагогічного досвіду» (10.12.19 р.). Старший викладач кафедри германської філології  Рябуха Т.В. та асистент кафедри методики викладання германських мов Гостіщева Н.О. поділилися своїм багаторічним досвідом викладання англійської мови. Зокрема, Рябуха Т.В. розповіла про метод драматизації, а Гостіщева Н.О.  про метод проектів.

Естафетуприйнялистуденти 4 курсу,якіпоєднуютьнавчання в університеті з педагогічноюдіяльністю у різнихосвітніх закладах. Бруснік О. (116-ф гр.) розповів про особливостізастосуваннянаочностіпід час навчання лексики на початковому  етапінавчання. Мартиненко А. (416-ф гр.) поділиласядосвідомроботи з анімаційнимифільмами на середньомуетапінавчання. Гаркушка Д. (416-ф гр.) продемонструвала, яквикористовуватипісеннийматеріална старшому етапінавчання. Павленко А. (116-ф гр.) узагальниласвійдосвідвикористаннярізноманітнихдидактичнихігор на уроках англійськоїмови.