Зіненко Наталя Володимирівна

ЗІНЕНКО НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Сташий викладач кафедри германської філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури». З 2001 по 2004 навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету, спеціальність 10.01.04 “Література зарубіжних країн”.

У 2011 році пройшла стажування в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на англійської філології. Брала участь у серії методологічних семінарів кафедри і університету. У 2016 році пройшла стажування в Запорізькому національному університеті на кафедрі англійської філології.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 15 років (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Основна іноземна мова з мовленнєвою практикою та курсовою роботою», «Практика перекладу з англійської мови», «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності «Мова і література (англійська), а також «Германські мови і літератури (переклад включно». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять, підготовлені методичні рекомендації та посібники. Здійснює керівництво курсовими роботами студентів спеціальності «Мова і література (англійська)» та «Германські мови і літератури (переклад включно)».

Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.

Основні дослідження пов’язані з проблемами навчання перекладу та методикою викладання англійської мови.

Кожного року бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Друкує статті у вітчизняних і закордонних збірниках. Зареєстрована в наукометрічних базах:

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=2&user=iyBn32EAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1769-7505   

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1967911/natalia-zinenko/

Researchgate:

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2161208797_NV_Zinenko