Мінькова Ганна Юріївна

Посада: асистент кафедри германської філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Учитель біології та німецької мови” (1993 р.).

З 1993 року працює викладачем німецької та латинської мови на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

В 2010 закінчила аспірантуру при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м. Миколаїв) (за спеціальністю 10.02.15 -загальне мовознавство).

Коло наукових інтересів: прагматика тексту; когнітивна лінгвістика: концептологія; функціональна граматика, конструкційна граматика, фреймова семантика, семасіологія; загальне мовознавство; теоретичне та прикладне перекладознавство; методика викладання природничих дисциплін у білінгвістичних класах; психолінгвістика тощо. Наукові дослідження ведуться на матеріалі німецької, англійської, польської, чеської, української, російської, латинської, давньогрецької мов.

Автор більше 50 публікацій («Інтерпретація чи обробка?», «Die Übersetzung des schöngeistigen Werkes aus antropozentrischer Sicht», «Специфика лингвистического воплощения концептуальной структуры романов Франца Кафки», «Контекстологічний аналіз концептів роману Ф.Кафки “Замок”», «Дослідження концептів з позиції шкіл когнітивної лінгвістики», «Когнітивність ядра та периферії концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА», «Концепт LEUTE/ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА», «Місце концепту FRAU/ЖІНКА в структурі лексико-семантичного поля концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА», «Когнітивні особливості будови ядра та периферії концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА (на матеріалі німецькомовного та україномовного тексту)», «Тенденції розгортання матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА», «Роль конотативного компоненту у експлікації концепту», «Від граматики конструкцій до конструкційних сітей»; методичні посібники: Methodische Empfehlungen zur Hauslektüre des Kriminalromans „Das Zweite Opfer“ von Günter Radtke; Methodischer Einleitungsstoff für das Speziallehrfach „Konzept: Paradigmaformung“ (für die Studierenden der deutschen Sprache als Hauptfach); Modelle der philologischen Textuntersuchung та ін.).

Навчальні дисципліни:

Основна іноземна (німецька) мова;

Друга іноземна (німецька) мова;

Латинська мова;

Давньогрецька мова;

Практична фонетика німецької мови;

Практична граматика німецької мови;

Аналітичне читання основною  іноземною (німецькою) мовою;

Іноземна (німецька) мова для академічного спілкування;

Теорія і практика перекладу;

Актуальна фразеологія німецької мови;

Лексикологія другої іноземної (німецької) мови.

 

Посилання на профілі в наукометричних базах:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYrppeAAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9941-6863

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/C-7835-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Minkova