Куликова Людмила Анатоліївна

Куликова Людмила Анатоліївна –асистент кафедри германської філології.

Закінчила Запорізький державний педагогічний інститут (1984 р.). Спеціальність: англійська та німецька мови.

У 2004 році підвищила кваліфікацію при Мелітопольській філії Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за фахом: Викладачі ВНЗ 3 рівня акредитації. За останні 10 років для набуття досвіду педагогічної діяльності у галузі перекладознавства, засвоєння інноваційних технологій навчання теорії та практики перекладу як виду професійної діяльності двічі підвищила кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови (2012р. ; 2017 р.).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 17 років (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Практичний курс англійської мови», «Друга іноземна мова», «Історія та культура Британії», «Міжкультурна комунікація».

Наукові інтереси: формування творчої активності викладача засобами сучасних педагогічних технологій, теорія та практика перекладу, міжкультурна комунікація.

Займалась дослідженням з комплексних науково-дослідних тем кафедри. Результати та основні положення досліджень відображено у публікаціях, з них: розділи у монографіях за рішенням Вченої ради університету, статті у фахових виданнях з переліку МОН України, статті і тези матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Загальна кількість публікацій за останні 10 років – 56.

Здійснює редагування збірників наукових праць студентів «Студентські наукові студії».

Для забезпечення проведення практичних занять та самостійної роботи студентів розроблено навчально-методичні матеріали, укладено у співавторстві Методичні рекомендації (12) та навчальні посібники(5):

1) Навчальний посібник з курсу «Лінгвокраїнознавство» (2016 р.)

2) Історія і культура Британії: навчальний посібник (2017 р.)

3) Навчальний посібник: Лексико-граматичні прийоми перекладу: від теорії до практики (2019 р.)

4) Практика перекладу з англійської мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2019 р).

5) History and Culture of Еnglish-Speaking Countries: навчальний посібник (2020).

Розроблений і постійно оновлюється навчально-методичний комплекс з дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів філологічних спеціальностей.

За досягнення у науково-дослідній роботі зі студентами, формування наукового потенціалу сучасної молоді і сумлінну працю нагороджена грамотою ННІСПМО (06.05.2015 р.), грамотою МДПУ ім. Богдана Хмельницького (2018 р.).

 

Зареєстрована в наукометричних базах:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yKXHTNoAAAAJ&hl=ru

Researcher ID:  E-1190-2018
Profile: https://publons.com/researcher/1962955/luidmyla-kulykova/

W eb of Science

https://publons.com/researcher/1962955/luidmyla-kulykova/

ORCID ID

http://orcid.org/0000-0001-5368-0108