Авраменко Карина В’ячеславівна

Авраменко Карина В’ячеславівна

Асистент кафедри германської філології.

Закінчила у 2004 р., Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність – Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література.

У 2019 році пройшла стажування у Вищій лінгвістичній школі, м.Ченстохово, Польща. У 2020 р. Розпочала стажування в Уманському державному педпгогічному університеті ім.Павла Тичини. Бере участь у серії методологічних семінарів кафедри і університету.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 2 роки (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Основна іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Друга іноземна мова». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять підготовлені презентації, ноочні граматичні опори. Виконує обов’язки куратора 419 групи. Здійснює роботу профорієнтаційного напрямку на філологічному факультеті. Вільно володіє українською, російською та англійською мовами. Основні дослідження пов’язані з методами інтерактивного навчання. Кожного року приймає участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Друкує статті у вітчизняних і закордонних збірниках. Зареєстрована в наукометрічних базах:

GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?user=24ZjmHUAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opU1z1EP10TboIVA411dQKpnRVbQg

 ORCID https://orcid.org/0000-0003-3180-5859