Дисертаційні дослідження викладачів

Дисертаційні дослідження викладачів кафедри германської філології

 

ПІБ Науковийступінь,

тема наукового дослідження

Рік
1 ГармашОлена Леонідівна Кандидат філологічних наук,

«Система словотворуанглійськоїмови та інноваційніпроцеси»

 

Доктор філологічних наук,

«Англомовні морфологізовані метаконцепти в

процесах концептуальної деривації

(на матеріалі інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття)»

2006

 

 

 

2017

2 Жигоренко Ірина Юріївна Кандидат філологічних наук,

«Концепт кохання в сучасному німецькомовному

й українському художньому тексті:

лінгвокогнітивні та функціональні особливості»

2011
3 Насалевич Тамара Василівна Кандидат філологічних наук,

«Портретні описи у різних типах тексту»

2004
4 ДенисенкоНадіяВалеріївна Кандидат філологічних наук,

«Відтворенняемфази в англо-українському

художньомуперекладі»

2012
5 КамишоваТетянаМиколаївна Кандидат філологічних наук,

«Етико-естетичнийідеал у

творчостіОлександраКониського»

2010
6 МількоНаталіяЄвгенівна Кандидат педагогічних наук,

«Підготовкамайбутніхучителів

іноземноїмови до організації

міжкультурногодіалогу

в навчальномупроцесі»

2018
7 Акулова Надія Юріївна Кандидат філологічних наук,

«Проза МихайлаІвченка (семантика, поетика)»

 

Темадокторськоїдисертацій (на етапі доопрацювання):

«Поетика візуальності в українській та англійській прозі 1920-х років»

2010