Коноваленко Тетяна Василівна

Коноваленко Тетяна Василівна – декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання германських мов.

У 1998 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.

Кандидат педагогічних наук з 15 березня 2007 року.

Доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови з 20 січня 2011 року.

Дисертацію захистила 10 жовтня 2006 року у спеціалізованій Вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, номер диплома ДК № 040097.

Стаж педагогічної роботи в МДПУ імені Богдана Хмельницького 25 років.

З 02.11.2009 р. до 31.08.2014 р. була завідувачем кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

За вагомі результати у науково-дослідницькій діяльності і підготовку майбутніх фахівців Коноваленко Т.В. нагороджено почесними грамотами і подяками (подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Наказ міськУО від 23.03.2015 № 206), почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ Департаменту від 19.05.2015 № 0306), подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області за вагомі досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю, піднесення престижу освіти міста, грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (від 18.06.2018 № 362-к).

Коноваленко Т.В. має 115 публікацій, з них 101 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 4 публікації в збірниках, включених до наукометричних баз даних Web of Science, два підручники у співавторстві («Методика навчання іноземної мови», «English for Upper Graduates»), один з яких має гриф МОНУ, шість посібників у співавторстві («Вплив педагогічного спілкування на розвиток творчої ініціативи», «English Lexicology», «Міжкультурна комунікація», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови»), один з яких має гриф МОНУ.

Коноваленко Т.В. з 2013 по 2020 рік була членом робочої групи спільного проєкту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Брала участь в роботі 8 Зимових і Літніх шкіл професійної майстерності Британської Ради, у двох в якості тренера для викладачів інших ЗВО України і зарубіжжя.

З 2019 р. бере участь у спільному міжнародному проекті Ради міжнародних наукових досліджень та Української асоціації пресиза підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії та Міністерства освіти і науки України «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». У січні 2020 року взяла участь у Зимовій школі в рамках цього проєкту. У грудні 2020 року очолила спільну команду нашого університету та громадської організації “Ком’юніті Плюс”, яка виграла грант на створення Хабу інфомедійно-грамотних громадян в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» IREX. Донором проєкту стало Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.

У 2020-2021 рр. взяла участь у Міжнародному проєкті Teaching Excellence Programme, який реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України,Advance HE (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З 26 липня по 21 серпня 2021 р. – участь у програмі обміну International Visitor Leadership Program Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США “21st Century ChangeMakers: Engaging Youth in the Battle Against Disinformation”.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література, порівняльні дослідження української літератури та літератури англомовних країн, порівняльне мовознавство, лексикологія, стилістика, медіа грамотність, інформаційна грамотність.

Посилання на наукометричні бази:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nSq05iIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6f7tcWkJ6rSpISoWgtU-uFWW93pMA4gIlFRbm5Pa34t0uHEaNVXJMRFwzdj7iaiYPx1m1mtfrh3r7MSSlqHT-tCAtgarz8gEF8I_eXFa12PyScqVmgf1nK5xxJZBtCFb-1NNRt

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4867-324X

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-5286-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Konovalenko3