Пропозиції щодо оновлення освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» освітнього рівня “бакалавр” 2023