Про науково-методичний центр Lingua

Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було створено за наказом ректора МДПУ № 252-01 від 25.09.2015 на виконання рішення Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 31.08.2015 р., протокол №1, листа МОН України від 11.03.2015 № 1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін», інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR), розробленими Радою Європи та відповідно до статуту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Стратегії розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013–2023 рр., Концепції розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2014 – 2018 рр.

У центрі проводяться різноманітні заходи, які розвивають у студентів навички англомовного спілкування, діалогічного та монологічного мовлення, вміння працювати в команді, висловлювати власну думку на запропоновану тему, а також виховують повагу до думки інших. Також проводяться заходи у межах реалізації Концепції розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на 2014-2018 рр. та з метою профорієнтаційної роботи.

Також на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було створено науково-методичний центр “Lingua”. Урочисте відкриття лабораторії відбулось 28 грудня 2020 року. Науково-методичний центр обладнано сучасними інформаційно-комунікаційними засобами для забезпечення якісної та кваліфікованої підготовки здобувачів освітніх програм спеціальностей 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) та 014.021 Середня освіта (англійська мова і література) ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

Обладнання центру «Lingua» складається з дванадцяти ноутбуків (Dell Inspiron 3582, 2020 р.), телевізора, радіосистеми для здійснення синхронного і послідовного перекладу: 1 одиниця – передавач, 10 одиниць – приймачі (Радіогід система TVS-10 (ком-т), 2020 р.). У Центрі є кабінка для роботи перекладачів, яка використовується для двох типів зустрічей у форматах «круглого столу» і «прес-конференції». На базі науково-методичного центру «Lingua» проводяться заняття з фахових дисциплін для майбутніх вчителів, викладачів і перекладачів, а також офіційні заходи.

Наразі діяльністю науково-методичного центру “Lingua” керує к. пед. н., доцент кафедри методики викладання германських мов Маслова Аліна Вікторівна.