Робочі програми освітньо-професійної програми Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література першого (бакалаврського) рівня