Вебінари кафедри методики викладання германських мов

09 листопада 2020 р. під керівництвом доцента кафедри методики
викладання германських мов Матюхи Г.В. відбувся науково-практичний
онлайн-семінар «Використання медіаконтенту на уроках англійської мови»
для вчителів англійської мови міста Мелітополя та інших міст і селищ
Запорізької області. Мета семінару: забезпечити педагогічні умови для
поглиблення і закріплення знань учителів шкіл та району з використання
медіаконтенту в освітньому процесі з англійської мови; спонукати педагогів
до колективного творчого обговорення найбільш складних питань
використання різних навчальних сайтів; оволодіння методами вирішення
проблем, що розглядаються та формування умінь і навичок використання
різних видів медіаконтенту в професійній діяльності. Участь у семінарі
сприяла розвитку компетентностей щодо використання інформаційно-
комунікаційних, цифрових та ігрових технологій в освітньому процесі.

 

 

11 листопада 2020 р. під керівництвом доцента кафедри методики
викладання германських мов Матюхи Г.В. відбувся науково-практичний
онлайн-семінар «Навчання англійської мови здобувачів з особливими
освітніми потребами». Мета семінару: забезпечити педагогічні умови для
поглиблення і закріплення знань учителів шкіл та району про проблеми
інклюзивного навчання англійської мови; спонукати педагогів до
колективного творчого обговорення найбільш складних питань використання
різних методів і прийомів навчання учнів з особливими освітніми потребами;
оволодіння методами вирішення проблем, що розглядаються та формування
умінь і навичок реалізації інклюзивного навчання учнів з особливими
освітніми потребами в професійній діяльності. Участь у семінарі сприяла
розвитку компетентностей щодо використання педагогічних технологій
інклюзивної освіти.

 

Лекція із залученням стейкхолдера

на тему «Контроль в навчанні іноземних мов»

16 лютого 2022 року викладач кафедри методики викладання германських мов Матюха Галина Василівна провела лекцію з курсу методики навчання іноземних мов для студентів ІІІ курсу з теми "Контроль в навчанні іноземних мов" із запрошенням співлектора-вчителя англіської мови ЗСО №4 міста Мелітополя Кожаєвої Аліни Сергіївни. Аліна Сергіївна розкрила особливості здійснення контроля за навчальною діяльністю учнів в умовах дистаційного навчання та можливості Інтернет-платформ для реалізації поточного та поетапного контролю знань, навичок і вмінь школярів. Аліна Сергіївна познайомила здобувачів із сайтами та надала алгоритм створення контрольних завдань різного формату для контролю іншомовних знань, навичок і вмінь учнів. Декілька завдань для дистанційного виконання в якості прикладів здобувачі вищої освіти виконали беспосередньо на лекції. Такі зустрічі зі стейкхолдерами, зокрема з Кожаєвою А.С. є традиційними на кафедрі та сприяють формуванню в студентів практичних професійних навичок і вмінь.