Вебінари кафедри методики викладання германських мов

09 листопада 2020 р. під керівництвом доцента кафедри методики
викладання германських мов Матюхи Г.В. відбувся науково-практичний
онлайн-семінар «Використання медіаконтенту на уроках англійської мови»
для вчителів англійської мови міста Мелітополя та інших міст і селищ
Запорізької області. Мета семінару: забезпечити педагогічні умови для
поглиблення і закріплення знань учителів шкіл та району з використання
медіаконтенту в освітньому процесі з англійської мови; спонукати педагогів
до колективного творчого обговорення найбільш складних питань
використання різних навчальних сайтів; оволодіння методами вирішення
проблем, що розглядаються та формування умінь і навичок використання
різних видів медіаконтенту в професійній діяльності. Участь у семінарі
сприяла розвитку компетентностей щодо використання інформаційно-
комунікаційних, цифрових та ігрових технологій в освітньому процесі.

 

 

11 листопада 2020 р. під керівництвом доцента кафедри методики
викладання германських мов Матюхи Г.В. відбувся науково-практичний
онлайн-семінар «Навчання англійської мови здобувачів з особливими
освітніми потребами». Мета семінару: забезпечити педагогічні умови для
поглиблення і закріплення знань учителів шкіл та району про проблеми
інклюзивного навчання англійської мови; спонукати педагогів до
колективного творчого обговорення найбільш складних питань використання
різних методів і прийомів навчання учнів з особливими освітніми потребами;
оволодіння методами вирішення проблем, що розглядаються та формування
умінь і навичок реалізації інклюзивного навчання учнів з особливими
освітніми потребами в професійній діяльності. Участь у семінарі сприяла
розвитку компетентностей щодо використання педагогічних технологій
інклюзивної освіти.