Науковий гурток “Дивослово”

При кафедрі української мови діє науковий гурток «Дивослово» (керівник - викладач-стажист кафедри української мови О.І. Федюніна), основними науковими напрямами якого є актуальні аспекти вивчення української мови.

Науковий гурток «Дивослово» обʼєднує молодих цілеспрямованих людей, які прагнуть долучитися до наукової роботи у вільний від навчання час. Його діяльність орієнтована на дослідження актуальних питань сучасного мовознавства й передбачає участь здобувачів вищої освіти в різноманітних заходах: наукових проєктах, конкурсах, конференціях, семінарах тощо. Атмосфера засідань наукового гуртка дозволяє його членам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та фахівцями-філологами, оскільки у роботі передбачено підготовку та реферування доповідей на цікаві й актуальні наукові теми, виступи перед аудиторією та участь у дискусіях, коли кожен учасник може висловити власні погляди з приводу теми обговорення.

Мета – виявити схильних до наукової діяльності, обдарованих здобувачів вищої освіти та залучити їх до поглиблених досліджень за науковою темою кафедри української мови.

Завдання:
- організація наукової роботи здобувачів вищої освіти;
- поглиблене вивчення обраних ними дисциплін;
- сприяння розвитку наукового мислення та навичок наукової діяльності;
- заохочення наукової діяльності здобувачів вищої освіти, підтримка та ініціювання їхньої самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи;
- набуття студентами досвіду організації та участі у науково-досліднійроботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
- залучення до наукової спільноти українських філологів;
- виховувати любов до рідної мови та культури українського народу.

Засідання наукового гуртка «Дивослово» проводяться кожного першого четверга щомісяця з обговоренням результатів наукової діяльності та перспектив подальшої роботи.