Дисертаційні дослідження викладачів кафедри української мови

Дисертаційні дослідження викладачів кафедри української мови

ПІБ Тема наукового дослідження Рік Науковий керівник
1 Митяй Зоя Олегівна «Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки» 2001 К.Г. Городенська – доктор

філологічних наук, професор

Інституту

української мови

НАН України м. Київ

К Коваль Оксана Володимирівна «Мовотворчість поетів- «неокласиків» та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови» 2008 В.А. Чабаненко – доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри

загального і слов’янського

мовознавства Запорізького національного університету

3 Хомчак Олена Геннадіївна «Авторська позиція в романах І.О. Гончарова» 2007 В.М. Тихомиров – доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри

зарубіжної літератури Запорізького національного

університету

4 Мінкова Ольга Федорівна «Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики» 2010 В.А. Чабаненко – доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри

загального і слов’янського

мовознавства

Запорізького національного

університету

5 Єрмоленко Світлана Іванівна «Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах» 2009 Л.В. Скуратівський –кандидат педагогічних наук,

старший науковий

співробітник

Національного педагогічного

університету імені

М.П. Драгоманова

6 Волкова Ірина Вікторівна «Формування і розвиток мовнихкомпетентностей учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії)» 2009 О.В. Джежелей – кандидат педагогічних наук,

доктор кафедри

теорії та методики

викладання філологічних

дисциплін у початковій

школі

Харківського

національного педагогічного

університету імені

Г.С.Сковороди

7 Пачева Валентина Миколаївна «Українські говори Запорізького Надазов’я» 2002 В.А. Чабаненко – доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри

загального і слов’янського

мовознавства Запорізького

національного університету

8 Сіроштан Тетяна Василівна «Формування словотвірної структури nominalociв новій українській мові кінця XVII-XXIстолліття».

Доцент Сіроштан Т.В. працює над завершенням докторської дисертації «Формування складу і словотвірної структури абстрактної лексики в історії української мови»

2011 П.І. Білоусенко – доктор

філологічних наук,

професор кафедри

української мови

Запорізького національного

університету

9 Гапєєва Ірина Миколаївна «Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників» 2010 В.А. Чабаненко – доктор філологічних наук,

професор, завідувач кафедри

загального і

слов’янського мовознавства

Запорізького національного

університету

10 Юрченко Олександр Віталійович «Концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів» 2011 В.А. Чабаненко – доктор філологічних наук,

професор, завідувач

кафедри

загального і

слов’янського мовознавства

Запорізького національного

університету