Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки (В. Бахрушин, Є. Ніколаєв) академічної доброчесності

Methods_2019 Final