Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» освітнього рівня «магістр»

014.01 Укр. мова і літ. Англ. мова і літ.