Зміни до освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська), перша – німецька» освітнього рівня – перший (бакалаврський)

Зміни СО Мова і література_німецька