Освітній процес кафедри методики викладання германських мов

навчальний план 2021

освітня програма 2021

наскрізна програма практик ОП СО англ,нім.магістр

 

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація у дипломі  
Ступінь вищої освіти – бакалавр
Філологія

 

(денна, заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно) Бакалавр філології за спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно)».  
Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

(денна, заочна)

Мова і література (німецька) Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (англійська)» та «Мова і література (німецька)»). Вчитель англійської, німецької мов та світової літератури.  
Середня освіта

 

(Мова і література

(німецька))

(денна, заочна)

 

Мова і література

 

(англійська)

 

Бакалавр осіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (німецька)» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель німецької, англійської мов та світової літератури

 

 

Ступінь вищої освіти – магістр

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

(денна, заочна)

Мова і література (німецька) Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (англійська)» та «Мова і література (німецька)»).

 

Вчитель англійської, німецької мов та світової літератури.

 
Філологія

 

(денна, заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно) Магістр філології за спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно). Викладач англійської мови та світової літератури. Перекладач англійської мови.  
Середня освіта (Мова і література (німецька))

 

(денна, заочна)

Мова і література

 

(англійська)

Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (німецька)» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель німецької, англійської мов та світової літератури.

 

Сертифікатні освітні програми

Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для бізнесу»

Англійська мова для бізнесу – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для тих, хто зацікавлений у підвищенні свого професійного рівня і налагодженні ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розвитку власного бізнесу: директорів та менеджерів середньої та вищої ланки управління, консультантів, адміністраторів, секретарів, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійської мови у своїй професійній діяльності.

Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійськоюмовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійської мови для бізнесу присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (BasicEnglish), але відпрацюваннянеобхідногограматичного і лексичного матеріалу, а такожтиповихкомунікативнихситуаційвідбувається на прикладах, пов’язаних з діловою тематикою. В курс включено елементи бізнес термінології і типові для бізнесу випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонується навчання в бізнесгрупі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), UpperIntermediate (В2), Advanced (С1).

Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для державних службовців»

Англійська мова для державних службовців – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для підвищення професійного рівня володіння англійською мовою для користування на державній службі і налагодження ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розширення ділових зв’язків: консультантів, адміністраторів, секретарів, управлінціврізних сфер муніципальної діяльностітощо, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійськоїмови у своїй професійній діяльності.
Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійською мовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійськоїмови для державних службовців присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (BasicEnglish), але відпрацювання необхідного граматичного і лексичного матеріалу, а також типових комунікативних ситуацій відбувається на прикладах, пов’язаних з професійною тематикою. В курс включено елементи термінології, властивої для мови ділових паперів, і типові для державної служби випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонуєтьс янавчання в групі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), UpperIntermediate (В2), Advanced (С1).

Кількість кредитів за кожним рівнем коливається від 2 до 4, в залежності від обраного рівня складності. На кожному з рівнів відбувається вивчення об’ємних граматичних тем, 1500 слів активного та 2500 слів пасивного словникового запасу. Заняття відбуваються у вигляді інтерактивних семінарів-тренінгів, де 75% навчального часу приділяється розмовній практиці.

Референт зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в областізовнішньоекономічноїдіяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок організації взаємодії керівництва підприємства з іноземними партнерами не тільки в офісі, а й за допомогою телефону та засобівелектронногозв’язку. Спеціалісти, якіуспішно завершать навчання стануть помічниками керівництву на виставці, посередниками під час переговорів та радниками у питаннях міжкультурної комунікації.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на здобувачів освіти, які вже мають добре сформовані навички вживання граматики, вільно володіють досить великим запасом лексики (на рівні В2/С1); однак не є спеціалістами у сфері економіки та ділового спілкування.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькіймові (переклад з німецької на ріднумову та навпаки), приймання телефонних дзвінків, факсів, надання складної довідки про підприємство, підготовка типової документації німецькою мовою, організація зустрічі іноземної делегації; спілкування з представниками німецькомовної групи економістів в офісі, підготовка та проведення нарад німецькою мовою, презентація підприємства на виставках-ярмарках, ведення ділової кореспонденції, знання особливостей комунікації з представниками німецькомовних культур.

Секретар зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в областізовнішньоекономічноїдіяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок розуміння змісту стандартних документів, складених німецькоюмовою, відпрацювання умінь спілкуватися з носіями німецької мови з використанням спеціалізованої лексики економічної спрямованості, яка змістовно відповідає тематиці економічнихфакультетів у рамках основної професійної підготовки – підприємство, керування персоналом, маркетинг і збут, фінанси й кредит.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на слухачів немовних спеціальностей, або на тих здобувачів освіти, які ніколи німецькумову не вивчали /вивчали її у загальноосвітній школі.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькіймові (переклад на ріднумову), приймання телефонних дзвінків, факсів, збір та складання простоїдовідки про підприємство, підготовка типової документації, організація зустрічі та розміщення іноземної делегації; усне спілкування з представниками німецькомовної групи економістів.

Бази практик та партнерство

Кафедра германської філології та методики викладання германських мов співпрацює з загальноосвітніми школами міста Мелітополя та району.

Кафедри співпрацюють з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області. Викладачі кафедри забезпечують наукове консультування учнів-членів МАН при виконанні ними індивідуальних дослідницьких робіт; рецензування наукових робіт членів МАН, рекомендованих до участі в І (міському) та ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН, беруть участь у роботі журі міського та обласного етапів конкурсу-захисту робіт МАН.

Протягом останніх 20 років тривають зв’язки з Мелітопольським відділенням  Гете-Інституту (керівник відділення ст. викладач Лебєдєва О.А.), завдяки чому здійснюється методичне та інформаційне забезпечення не тільки кафедр, а й університету новинками навчальної літератури; на базі Гете-Інституту проводяться методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, організовуються стажування викладачів університету та вчителів німецької мови міста, тренінги, майстер-класи та конкурси проводять представники провідних вищих навчальних закладів Німеччини та Австрії.

Кафедра співпрацює, у межах програми міжнародного наукового співробітництва, з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя (м. Софія, Болгарія; м. Ченстохов, Польща; м. Бухарест, Румунія; Прага, Чехія). Значна частка закордонних стажувань припадає на співробітництво з німецькими фірмами з забезпечення роботою студентів під час літнього трудового семестру. Вагоме значення для покращення вивчення німецької мови має і участь студентів старших курсів у програмі au-pair.