Історія кафедри германської філології

Історія кафедри германської філології – це історія двох кафедр: кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови та кафедри німецької філології, які у вересні 2019 року були реорганізовані у кафедру германської філології та кафедру методики викладання германських мов.

Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови у складі філологічного факультету існує в університеті з 1993 року.

Першим завідувачем кафедри був доцент Чабан Борис Якович (1993 – 1999 рр.). З 1999 р. по 2017 р. кафедру очолювали: старший викладач Т.В. Рябуха, кандидат педагогічних наук, доцент В.Ю. Котлярова, кандидат педагогічних наук, доцент Т.В. Коноваленко, доктор філологічних наук, професор Г.І. Приходько, доктор філологічних наук, професор Н.Є. Леміш, доктор філологічних наук, професор І.Б. Морозова, кандидат філологічних наук, доцент Н.В. Денисенко. З січня 2018 р. завідувач кафедри – доктор філологічних наук, доцент О.Л. Гармаш.

Що стосується кафедри німецької філології, то перші групи студентів, які отримали дипломи вчителя німецької мови у стінах Мелітопольського педагогічного інституту, були випущені в 1990 році, тоді вони підпорядковувались кафедрі іноземних мов природничо-географічного факультету, а спеціальність мала назву «Географія та іноземна мова». У 1992 та 1993 роках було випущено вже по дві групи вчителів з дипломами «Географія та іноземна мова» та «Біологія та іноземна мова», і випусковою стала вже кафедра німецької філології, створена в 1991 році у складі соціально-гуманітарного факультету.

З вересня 1993 року кафедра німецької філології функціонує у складі заснованого на той час філологічного факультету.

З вересня 2006 року кафедра працює як предметна комісія з німецької мови у складі кафедри англійської мови та методики її викладання, з 2011 року керівництво університету приймає рішення про створення кафедри німецької філології як самостійної одиниці, кафедру було перейменовано на «кафедру німецької філології та методики викладання німецької мови». З вересня 2014 р. кафедра має назву «кафедра німецької філології та зарубіжної літератури», а з 2015 – знов «кафедра німецької філології».

Першим завідувачем кафедри був професор, доктор філологічних наук Науменко Анатолій Максимович, який протягом десятиліть опікується долею кафедри та залишається науковим керівником багатьох її співробітників.

В подальшому кафедру очолювали кандидати філологічних наук Горюнова Марина Миколаївна, Андрієнко Валентина Петрівна, Насалевич Тамара Василівна, Ольховська Наталія Семенівна, старші викладачі Подосовська Людмила Вікторівна, Семендяєв Віктор Ілліч, Істоміна Оксана Миколаївна, кандидати філологічних наук Клименко Олена Валеріївна, Жила Наталія Володимирівна, доктори філологічних наук Міхільов Олександр Дмитрович, Кобзар Олена Іванівна, Романова Наталя Василівна.

З вересня 2017 року кафедру німецької філології очолювала кандидат філологічних наук, доцент Жигоренко Ірина Юріївна.

На даний час якісний склад кафедри германської філології налічує 16 викладачів: доктор філологічних наук, доцент О.Л. Гармаш; 5 кандидатів філологічних наук: Н.В. Денисенко, Т.В. Насалевич, І.Ю. Жигоренко, Н.Ю.Акулова, Т.М. Камишова,1кандидат педагогічних наук: Н.Є. Мілько.Серед викладачів, які не мають наукового ступеня: 5 старших викладачів: Н.Ю. Байтерякова, Н.В. Зіненко, Т.В. Рябуха, Г.Ю. Мінькова, І.А. Єлісєєв та 4 асистенти: Л.А. Куликова, К.В. Авраменко, І.В. Назаренко, О.А. Ванденко. Склад кафедри є досить стабільним: 100% викладачів мають досвід роботи у вищому навчальному закладі (працюють більше, ніж 3 роки).

Студенти й викладачі кафедри співпрацюють із Британської радою в Україні в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління».

З вересня 2013 року розпочалося тісне співробітництво Мелітопольського державного педагогічного університету з вищою лінгвістичною школою у Ченстохові, Польща. Цей навчальний заклад забезпечує навчання студентів відповідно до освітніх стандартів, встановлених Міністром освіти і науки України за обраним напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр». Було презентовано програму «Подвійний Диплом», в рамках якої студенти філологічного факультету тепер мають можливість паралельно здобувати вищу освіту в Україні та Польщі. Студенти, які опановують англійську мову, щороку виїжджають на практику в США та інші країни. Окремі викладачі кафедри пройшли стажування в Польщі, Австрії, Великій Британії та Туреччині.

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки та спеціальностями: 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно); 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Під керівництвом викладачів кафедри функціонує студентський науковий гурток, у якому студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.
Під час викладання дисциплін застосовуються автентичні методики університетів Oxford i Cambridge, активно використовуються відеоуроки та онлайн ресурси, упроваджується дистанційне навчання.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, Запорізького національного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету (місто Мелітополь), Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», який проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою (Київ, 2013-2019 р.р.), МАН м. Мелітополя.

Виховна робота на кафедрі германської філології проводиться згідно з планами виховної роботи університету, факультету. Своєчасно проводяться кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із заступником декана з виховної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

Особлива увага спрямовується на вивчення особистості студентів-першокурсників, виявлення активу груп, формуванню згуртованого колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.

Згідно з планами кураторів проводяться всі заплановані виховні заходи. Студенти-першокурсники відвідують музей МДПУ в рамках щорічної екскурсії «Знайомство з історією університету». У групах проводяться соціально-психологічні тренінги сприйняття адаптації першокурсників (разом з кафедрою психології), зустрічі першокурсників з керівниками наукового, навчального, міжнародного відділів, бібліотеки, студентського та профспілкового комітетів.

За підтримки викладачів кафедри студентами філологічного факультету 1 вересня 2012 року була офіційно заснована театр-студія “МАСКА”. Ініціатором створення Театру стали творчі студенти 1-3 курсів, які підтримали цю ідею. За підтримки друзів та колег, студентського ентузіазму та нестримного потоку творчості Театр почав стрімко розвиватися та набирати нових обертів, даючи гідні та яскраві творчі плоди. В репертуарі театру твори англійських письменників, заходи, присвячені ювілейним датам великого англійського драматурга У. Шекспіра. Одним із найбільших досягнень Театру став проект «І сміх, і сльози, і любов», присвячений творчості У. Шекспіра, який відбувся в листопаді 2016 року насцені 1 корпусу і який проводився для учнів шкіл міста і району.