Харченко Тетяна Іванівна

ХАРЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Харченко Тетяна Іванівна– асистент кафедри методики викладання германських мов.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут у 1995 році (Диплом ЛС №002272) від 20 червня 1995 р. за спеціальністю «Біологія та іноземна мова» та отримала кваліфікацію «Учитель біології та англійської мови середньої школи». Навчалася у аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (2004–2007р.).

Пройшла курси підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі теорії та практики перекладу Запорізького національного університету. (Свідоцтво ПК№ 00272 від 15.12.2017 р.)

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 22 роки.

Викладає навчальні курси: «Основна іноземна мова», «Практичний курс іноземної мови», «Практична граматика англійської мови» та «Порівняльна типологія англійської та української мов». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять підготовлені методичні рекомендації, розроблені навчальні посібники.

Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Наукові інтереси: англійська філологія, методика навчання іноземних мов, практика перекладу з англійської мови.

Має публікації у фахових виданнях, свідоцтва про авторське право на об’єкти інтелектуальної власності. Кожного року бере участь у науково-практичних конференціях різного рівня.

Зареєстрована в наукометрічних базах:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TqrZPoEAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlxtdGz1tsphnTFzfQkVIndKNEjruxwJ&gmla=AJsN-F60-GV9C_Pbuod7tS_ZAovuiAzyU3d8vY9K9p8rCtkSsDD0x69Hs4zIFV03utt4piKjYPXpqcJHgda0zPivuQmlXt2xZZuFHPyys-n-F7jasMqoUv9Wi6aBrPYbF5qBqAjmIrm3IPId7mut1orcO6TZ2HxRXw&sciund=12608275737891630197

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9228-4658

– ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1956474/tatiana-kharchenko/

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Kharchenko_Tetiana