Гостіщева Наталя Олексіївна

Гостіщева Наталя Олексіївна

Асистент кафедри методики викладання германських мов

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «біологія і іноземна мова» і отримала кваліфікацію «вчитель біології  і  англійської мови » – диплом ТВ № 978396 (з відзнакою) від 30 червня 1992 р.

У 2017 році пройшла стажування у Запорізькому національному університеті на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови (Свідоцтво ПК № 00269 від 15.12.2017 р.)

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 27 років (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Основна іноземна мова» і «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності «германські мови і література», а також «мова і література (англійська, німецька)». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів. Здійснює керівництво курсовими роботами студентів зазначених вище спеціальностей.

Бере участь у професійному об'єднанні за спеціальністю «Міжнародна професійна організація викладачів англійської мови як іноземної «TESOL Ukraine», а також у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та семінарах. Друкує статті у вітчизняних та закордонних збірниках щодо формуванням іншомовної компетенції студентів ВНЗ, зокрема впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій навчання (проблемне навчання, E-Learning,  Mobile  Learning, Blended  learning).

 

Має свідоцтва про оформлення авторського права на наукові статті  «Phonetic Competence of  Future Interpreters: Features of Formation» (свідоцтво №84624 від 21.01.2019), «Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу» (свідоцтво №86103 від 19.02.2019), «Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації» (свідоцтво №89701 від 11.06.2019).

Вільно володіє українською, російською, англійською  мовами.

Зареєстрована в науковометрічних базах:

Web of Science ResearcherID E-4948-2018

http://www.researcherid.com/rid/E-4948-2018

https://publons.com/researcher/1959758/natalia-hostishcheva/metrics/

Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Hostishcheva_Natalia

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=8DgrR4QAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlzENvV2MzWRtyeTQsaanBqBJ3tfRtlp&gmla=AJsN-F7HR6Ykc7DTaB3cSxMNDIjdtInQzHFC1cx3ZYsT40q4V8C_OGd0DdFvDwHjfkt_Y_rUhVStITWUsES6zT_HNpXHddVO4WHc0YAgFla8C0AHtzR9yNXl0Vyl4MYSedG4SLJcBb3D0_jWS_pTNxUbqOT1j_lTwQ&sciund=10131052152159351483

 

ORCID 0000-0001-7076-0898

https://orcid.org/0000-0001-7076-0898