Історія філологічного факультету

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького існує з серпня 1993 року. Першим деканом був доктор філологічних наук, професор Анатолій Максимович Науменко. З вересня 1994 року факультет очолила кандидат філологічних наук, доцент Любов Яківна Дергаль. У період з квітня по вересень 2015 року тимчасово виконувала обов’язки декана кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Шарова. З вересня 2015 року деканом факультету обрано кандидата педагогічних наук, доцента Тетяну Василівну Коноваленко. З січня 2023 року факультет очолює кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Василівна Сіроштан.

 На початку існування факультету було створено три кафедри: англійської, німецької та української філології, які на той час очолювали відповідно кандидат філологічних наук, доцент Б.Я. Чабан, доктор філологічних наук, професор А.М. Науменко, кандидат філологічних наук, доцент М.В. Будько.

 Сьогодні на факультеті функціонують чотири кафедри: германської філології, методики викладання германских мов, української мови, української і зарубіжної літератури. Усі чотири кафедри є випусковими, оскільки готують фахівців за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» з таких спеціальностей: «Середня освіта. Англійська мова і література»; «Середня освіта. Українська мова і література»; «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)».

На факультеті здійснюється робота щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій та освітніх програм. У 2015 році проліцензовано, а у 2016 році пройдено першу акредитацію зі спеціальностей «Середня освіта (Мова і література (англійська))», «Середня освіта (Мова і література (німецька))», «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». У 2017 році розширено ліцензію на ці спеціальності.

Студенти філологічного факультету мають цікаві й насичені заняття з фахових дисциплін, до яких активно долучаються працедавці і професіонали-практики. Усі освітні програми передбачають проходження студентами навчальних і виробничих практик, з яких особливою популярністю користуються мовна, діалектологічна, фольклорна. Зазначені практики організовуються з виїздом у різні регіони України та за кордон.

У межах програми «Подвійний диплом» студенти філологічного факультету одночасно отримують дипломи нашого університету та Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохово (Польща), також реалізують академічну мобільність в Університеті м. Лодзь (Польща). З кожним роком можливості щодо національної та міжнародної академічної мобільності розширюються.

На факультеті навчається здібна й талановита молодь, готова творчо підходити до вирішення будь-яких універсальних або професійних завдань. Студенти філологічного факультету тяжіють до наукової роботи. Підтвердженням тому є численні перемоги студентів філологічного факультету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, Міжнародному конкурсі імені Тараса Шевченка та інших національних і міжнародних конкурсах. Студенти беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, семінарах, вебінарах, форумах та інших заходах.

Доброю традицією стало проведення на факультеті зустрічей з письменниками, поетами, художниками. Особливо емоційно насиченими є літературно-музичні вечори, на яких талановита студентська молодь ділиться своїми поетичними і прозовими шедеврами. На захід запрошуються учні шкіл міста, студенти інших навчальних закладів, випускники нашого факультету, вчителі і всі зацікавлені.

Упродовж останніх років на факультеті проводилися виховні заходи, присвячені Дню мира, Дню матері, Дню рідної мови, Року англійської мови, української писемності, пам’яті Тараса Шевченка та інших українських і зарубіжних письменників і поетів.

Улюбленицею студентів і викладачів є факультетська команда КВК «Фільчина грамота», яка неодноразово перемагала в університетській лізі КВК.

Факультет дбає про підготовку власних кадрів вищої кваліфікації. Серед викладачів філологічного факультету сьогодні працюють і випускники минулих років: Н.Ю. Акулова, І.М. Гапєєва, О.Л. Гармаш, К.В. Гахарія, Н.О. Гостіщева, Н.В. Зіненко, Л.А. Єпіфанцева, Ю.М. Єгорова, О.В. Котенко, Т.В. Коноваленко, Н.С. Мажара, Ю.А. Надольська, О.А. Огульчанська, Т.В. Сіроштан, Т.І. Харченко.

У грудні 2017 року захистила докторську дисертацію доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови О.Л. Гармаш та здобула науковий ступінь доктора філологічних наук.

Філологічний факультет співпрацює зі школами міста та районів області, Палацом дитячої творчості, Малою академією наук, Інститутом дидактики Національної академії педагогічних наук України, Національним авіаційним університетом, Південно-Західним університетом імені Неофіта Рилського у м. Благоєвград, Болгарською Академією наук, Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П. Шамякіна, Державним університетом імені Алеко Руссо (м. Бєльці, Молдова), Гете-Інститутом, Британською Радою в Україні, Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохово, Університетом м. Лодзь, IREX, Прогресильні та багатьма іншими установами.

З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну філологічний факультет у складі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького був тимчасово переміщений до м. Запоріжжя. Тетяна Василівна Коноваленко, яка на той момент очолювала факультет, змогла організувати роботу факультету в надскладних умовах вимушеної евакуації: матеріально-технічна база факультету залишилася в окупованому місті, викладачі, студенти й співробітники опинилися за кордоном, у різних куточках України, дехто залишився на тимчасово окупованій території, окремі НПП перейшли на сторону ворога. Проте життя на факультеті не спинилося! У дистанційному форматі навчальні заняття продовжують проводитися на найвищому рівні, відбуваються виховні заходи, триває наукова робота кафедр, налагоджуються нові міжнародні зв’язки факультету, продовжується співпраця з навчальними закладами міста та району. Випускники 2023 року отримали дипломи, а на перший курс було зараховано вступників за всіма освітніми програмами, які функціонують на факультеті. Кожен член великої філологічної родини продовжує своєю діяльністю наближати нашу Перемогу!