Навчання здобувачів філологічного факультету за програмою «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи»

Здобувачі вищої освіти філологічного факультету 06.03.2024 успішно пройшли навчання за програмою вебінару «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи» обсягом 0,5 кредита ЄКТС, здобувши базові знання щодо принципів та норм академічної доброчесності, вміння застосовувати їх у професійній та освітній діяльності; виявляти потенційні ризики та можливості застосування штучного інтелекту з огляду на забезпечення академічної доброчесності. За результатами навчання кожен отримав відповідний сертифікат.


Previous Article
Next Article