Лекція із залученням стейкхолдера на тему «Контроль в навчанні іноземних мов»

16 лютого 2022 року викладач кафедри методики викладання германських мов Матюха Галина Василівна провела лекцію з курсу методики навчання іноземних мов для студентів ІІІ курсу з теми "Контроль в навчанні іноземних мов" із запрошенням співлектора-вчителя англіської мови ЗСО №4 міста Мелітополя Кожаєвої Аліни Сергіївни. Аліна Сергіївна розкрила особливості здійснення контроля за навчальною діяльністю учнів в умовах дистаційного навчання та можливості Інтернет-платформ для реалізації поточного та поетапного контролю знань, навичок і вмінь школярів. Аліна Сергіївна познайомила здобувачів із сайтами та надала алгоритм створення контрольних завдань різного формату для контролю іншомовних знань, навичок і вмінь учнів. Декілька завдань для дистанційного виконання в якості прикладів здобувачі вищої освіти виконали беспосередньо на лекції. Такі зустрічі зі стейкхолдерами, зокрема з Кожаєвою А.С. є традиційними на кафедрі та сприяють формуванню в студентів практичних професійних навичок і вмінь. 

Previous Article
Next Article