Професійний розвиток викладачів філологічного факультету: підвищуємо якість освітньої діяльності

Уже традиційною стала практика обміну педагогічним досвідом викладачів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Так, 19 листопада 2021 року на філологічному факультеті гаранти освітніх програм «Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська» магістерського та бакалаврського рівнів Т.В. Коноваленко і Т.В. Тарасенко провели майстер-клас для підвищення якості освітнього процесу «Реалізація студентоцентрованого підходу в освітній діяльності: західноєвропейський досвід».

На заході були представлені інноваційні методики, які сприяють реалізації принципів студентоцентрованого навчання і викладання. Упродовж майстер-класу викладачі філологічного факультету активно обговорювали запропоновані методики й ділилися власним досвідом викладання.

Previous Article
Next Article