Міжнародне підвищення кваліфікації НПП кафедри методики викладання германських мов

З 10 листопада по 1 грудня 2021 р. декан філологічного факультету Тетяна Коноваленко і викладачі кафедри методики викладання германських мов Тетяна Тарасенко та Ігор Єлісеєв проходять курс підвищення кваліфікації, організований кафедрою іноземних мов Сумського державного університету "GetSet for Successful Career".

Участь у курсі беруть викладачі українських та іранських університетів. Викладач - професор Islamic Azad University Голам-Реза Аббасьян.

Учасники курсу ознайомились з основами здійснення дослідження в освіті, особливостями оцінювання і побудови тестів у мовному навчанні, диференційованими стратегіями навчання та оцінювання, суттю студентоцентрованого підходу до оцінювання. На початку і наприкінці кожної зустрічі відбувається жваве обговорення опрацьованого матеріалу і наявного в учасників досвіду.

Previous Article
Next Article