Круглий стіл «Міжкультурна толерантність як запорука євроінтеграції»

У рамках реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рр. на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 26.05.2021 року гарантами освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська» бакалаврського та магістерського рівнів Тарасенко Т.В. і Коноваленко Т.В. та студентами, що навчаються за цією освітньою програмою Тарасенко Марією (бакалавр) і Павленко Анастасією (магістр) було підготовлено і проведено Круглий стіл «Міжкультурна толерантність як запорука євроінтеграції».

До участі у заході були залучені студенти молодших курсів філологічного факультету, частина з яких була присутня online.

Захід сприяв дієвій імплементації цінностей об’єднаної Європи засобами філологічної освіти; формуванню світогляду, що ґрунтується на культурному багатстві, повазі до інших мов і культур, традицій; толерантного ставлення до інших націй та народностей; стимулювання міжкультурного діалогу.

Формат «круглого стола» передбачав проблемну ситуацію, групове обговорення, індивідуальні виступи здобувачів вищої освіти, спільне прийняття ними рішення.

 

 

 

Previous Article
Next Article