3 грудня 2020 р., відбулось чергове засідання наукового гуртка кафедри германської філології «Філологічні студії»

Сьогодні, 3 грудня 2020 р., відбулось чергове засідання наукового гуртка кафедри германської філології «Філологічні студії» («Когнітивні дослідження у сучасному мовознавстві»).

Студентка третього курсу Олена Башева (118-ф гр.) повідомила про «Актуальні питання в галузі соціолінгвістики», зупинилась на проблемах «мовної особистості і соціальній ролі мовця», на «гендерних відмінностях у мовленнєвій поведінці».

Доповідь Анастасії Фащук (418-ф гр.) була присвячена нейролінгвістиці. Доповідач торкнулася «нейролінгвістичних методик», а саме «технологій нейролінгвістичного програмування». Ці неоднозначні технології, дійсно використовуються в різних галузях комунікації, починаючи з психоаналізу та психотерапії, і закінчуючи бізнесом, юриспруденцією, рекламою, політикою, тому зацікавленість ними не вщухає.

Соціальних аспектів мови стосувалася і доповідь Радивона Скоблікова (418-ф гр.), підготовлена з урахуванням новітніх розробок у галузі лінгвокультурології. Юний дослідник довів, що «кожна мовна особистість відбиває у своєму мовленні не лише особистісний досвід, знання, думки, оцінки, а й типізовані, узагальнені риси свого народу, культури і соціального середовища», «носій мови одночасно є носієм культури, а мовні знаки набувають здатності фіксувати, зберігати та віддзеркалювати не тільки історичні, а й щоденні події, які відбуваються в соціумі», він докладно зупинився на лінгвістичних методиках, прийомах і процедурах, котрі активно використовуються в лінгвокультурологічних дослідженнях.

З доповідями виступили Ведмецька В.А., студентка магістратури (М129‑ф гр.), та викладачі кафедри.

Вікторія Ведмецька у доповіді «Особливості відбиття агресивних станів людини у німецькій мові» зазначила, «що мовна та немовна агресії стрімко поширюються в сучасному суспільстві і знаходять вираження у мовній діяльності індивіда». Дослідниця зауважила «що в суспільстві різко зросла активність окремих соціальних груп – носіїв знижених форм мови: комерційної, кримінальної, молодіжної; мова стає в значній мірі засобом самоствердження суб’єкта в соціумі».

Керівник гуртка Мінькова Г.Ю. доповіла про «Загальні положення «Кодексу академічної доброчесності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького»» і вказала на необхідність дотримання його вимог, а викладач Жигоренко І.Ю. розповіла про особливості підготовки бакалаврських дипломних робіт, надала посилання на Інтернет-ресурси для перевірки студентських досліджень на унікальність і запросила студентів відвідати захисти магістерських робіт, які відбудуться за тиждень на філологічному факультеті.

 

Наступна зустріч планується на кінець січня 2021 року у Скайпі, за посиланням:  https://join.skype.com/iS7qOsOFda9O

 

Запрошуємо усіх бажаючих приєднуватись до наукових пошуків!

Previous Article
Next Article

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *