Сіроштан Тетяна Василівна

Сіроштан Тетяна Василівна –  кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Історична граматика української мови, Історія української літературної мови, Функційні аспекти словотвору, Сучасна українська літературна мова (Словотвір), Історія українського правопису, Редагування текстів різних стилів

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови

13.09.2016 – 13.09.2018 р. – навчалася в докторантурі Запорізького національного університету;

18.02.2019 – 18.03.2019 р. – підвищення кваліфікації на кафедрі української мови Запорізького національного університету.

Наукові праці:

Сіроштан Т.В. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики : навч. посібник для студентів ВНЗ  / О.Ф.Мінкова, Т.В.Сіроштан. – Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 100 с.

Сіроштан Т.В. Нариси з історії українського словотворення (nomina loci кінця ХVІІ – початку ХХІ ст.): монографія / Т.В.Сіроштан. – Запоріжжя–Мелітополь : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – 204 с.

Закінчила з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. З 2004 року – асистент кафедри української мови.

Протягом 2006–2010 років навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова) на тему «Формування словотвірної структури nomina loci в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри української мови.

Наукові зацікавлення: історія української мови. Має понад 70 публікацій, у тому числі 2 колективні монографії, 1 одноосібна монографія, 3 навчальних посібники, 3 навчальних програми.

У 2016 – 2018 рр.– докторант Запорізького національного університету; 2017 р. – молодший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії українознавчих студій ЗНУ.

З 23 грудня 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з напряму 035 Філологія.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

ORCID

ResearchID