Коваль Оксана Володимирівна

Коваль Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Вступ до мовознавства; Культура української мови; Ділова українська мова; Сучасна українська літературна мова. Стилістика

Підвищення кваліфікації:
11.11.2013 – 11.02.2014 – Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за напрямом: “Дистанційні технології навчання”.

Наукові праці:

Коваль О. В. Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу ХХ століття: монографія / І. М. Гапєєва, О. В. Коваль. – Мелітополь: ММД Print, 2014. – 199 с.
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію „Вчитель української мови і літератури” (1998р.). 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Мовотворчість поетів-“неокласиків” та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови”.
Автор понад 40 наукових праць («Репрезентація концепту “сонце” в поетичних творах “неокласиків”»; «Образ України в мовній картині світу поетів-“неокласиків”»; «До питання формування професійного мовлення студентів»; «Алюзія як засіб відображення мовної картини світу Юрія Клена» тощо).