Історія кафедри української мови

Кафедра української мови є центром мовно-професійної підготовки студентської молоді, що відбувається на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення і запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, удосконалення робочих навчальних програм із посиленням професійної спрямованості; центром науково-методичної підтримки розвитку мовнокомунікативної компетентності учнів і студентів у вищій школі, розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури фахівців філологічного і нефілологічного профілю; центром науково-дослідницької діяльності студентів,  що відбувається через підготовку кваліфікаційних робіт, організцію і проведення конференцій з проблем лінгвістики і мовної освіти фахівців, виконання досліджень монографічного характеру, підготовку комплектів науково-методичної, довідкової літератури нового покоління з мовознавчих, мовно-методичних дисциплін для студентів, учителів, учнів, фахівців нефілологічного профілю, у тому числі на електронних носіях.

Основні завдання кафедри – культуромовна, лінгвістична, лінгвометодична підготовка майбутніх учителів/ фахівців нефілологічного профілю; здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи з майбутніми філологами, зі студентами різних факультетів у напрямку реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування духовно багатої, національно-мовної особистості; проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації і проведення спільних наукових заходів; підвищення рівня українськомовної кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Кафедру української мови організовано на початку жовтня 1992 року як кафедру української та російської філології. У серпні 1993 року кафедра української та російської філології спільно з кафедрою англійської та німецької філології, які перебували в складі природничо-філологічного факультету, виокремилися у філологічний факультет.

До 1992 року існувала предметна комісія російської та української мов, очолювана ст. викладачем Т. Г. Воловник. У її складі працювали: О.Ф. Мінкова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак, В.Симбірьова, Н.В. Зайдлер, Т.В. Бойко, І.М. Мусійчук, Т.Г. Гріца, Н.І. Бодянська.

У 1992 р. було створено кафедру української мови, яку очолила к.філол.н., доц. М.В. Будько. Зі створенням у 1993 р. філологічного факультету кафедру перейменовано на кафедру української філології, а з вересня 1994 р. вона знову функціонує як кафедра української мови. З 1998 до 2005 року кафедру очолювала старший викладач О. Ф. Мінкова, з 01.09.05р. – к.філол.н., доц. З. О. Митяй.

У період з 2001 р. на кафедрі працювали такі викладачі: доктор філологічних наук, професор П.І. Білоусенко, кандидати філологічних наук, доценти: М.В. Будько, З.О. Митяй, Т.Г. Юрченко, О.Г. Хомчак, О.Ф. Мінкова, В.М. Пачева, Л.М. Костенко, О.В. Бабакова, О.В. Коваль, І.М. Гапєєва, О.В. Юрченко, Т.В. Сіроштан,  кандидати педагогічних наук, доценти С.І. Єрмоленко, І.В. Волкова, викладачі: І. М. Черненко, О.А. Ісайкіна, Т.В. Замкова, Л.В. Качан, Н.І. Корчака. Навчальний процес забезпечують старший лаборант кафедри Л.В. Караянова та лаборант М.Є Тур. У 2018році доцент Т.В. Сіроштан закінчила докторантуру при кафедрі української мови Запорізького національного університету (науковий керівник доктор, професор П.І. Білоусенко). На сьогодні Т.В. Сіроштан працює над завершенням докторської дисертації. Майже 50 % складу кафедри – випускники філологічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького різних років.

Кафедра української мови плідно співпрацює з Південно-Західним університетом «Неофіт Рилський» (м.Благоєвград),  Північним (Арктичним) федеральним університетом імені М.В.Ломоносова, Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського. Упродовж тривалого часу функціонує гурток з вивчення болгарської літературної мови, ознайомлення із болгарською літературою, історією Болгарії, традиціями і культурою болгарського народу). Заняття проводить Колєва Красимира Дочева, доктор філологічних наук, головний асистент (болгарська філологія) Шуменського університету імені Костянтина Преславського.