Освітній процес кафедри німецької філології

Спеціальності та спеціалізації

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація у дипломі

Середня освіта (Мова і література (німецька))

(денна, заочна)

Мова і література (англійська)

Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (німецька)» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель німецької, англійської мов та світової літератури.

Ступінь вищої освіти «Магістр»

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація у дипломі

Середня освіта (Мова і література (німецька))

(денна, заочна)

Мова і література (англійська)

Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Мова і література (німецька)» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель німецької, англійської мов та світової літератури.

 

Сертифікатні освітні програми

Кафедра німецької філології пропонує навчання за двома сертифікатними програмами:

 

Референт зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в області зовнішньоекономічної діяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок організації взаємодії керівництва підприємства з іноземними партнерами не тільки в офісі, а й за допомогою телефону та засобів електронного зв’язку. Спеціалісти, які успішно завершать навчання стануть помічниками керівництву на виставці, посередниками під час переговорів та радниками у питаннях міжкультурної комунікації.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на здобувачів освіти, які вже мають добре сформовані навички вживання граматики, вільно володіють досить великим запасом лексики (на рівні В2/С1); однак не є спеціалістами у сфері економіки та ділового спілкування.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькій мові (переклад з німецької на рідну мову та навпаки), приймання телефонних дзвінків, факсів, надання складної довідки про підприємство, підготовка типової документації німецькою мовою, організація зустрічі іноземної делегації; спілкування з представниками німецькомовної групи економістів в офісі, підготовка та проведення нарад німецькою мовою, презентація підприємства на виставках-ярмарках, ведення ділової кореспонденції, знання особливостей комунікації з представниками німецькомовних культур.

 

Секретар зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в області зовнішньоекономічної діяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок розуміння змісту стандартних документів, складених німецькою мовою, відпрацювання умінь спілкуватися з носіями німецької мови з використанням спеціалізованої лексики економічної спрямованості, яка змістовно відповідає тематиці економічних факультетів у рамках основної професійної підготовки – підприємство, керування персоналом, маркетинг і збут, фінанси й кредит.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на слухачів немовних спеціальностей, або на тих здобувачів освіти, які ніколи німецьку мову не вивчали /вивчали її у загальноосвітній школі.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькій мові (переклад на рідну мову), приймання телефонних дзвінків, факсів, збір та складання простої довідки про підприємство, підготовка типової документації, організація зустрічі та розміщення іноземної делегації; усне спілкування з представниками німецькомовної групи економістів.

Бази практик та партнерство

Кафедра німецької філології співпрацює та підтримує зв’язки з вчителями загальноосвітніх шкіл міста та району.

Кафедра має також багаторічний досвід міжнародного співробітництва у різноманітних напрямках. Протягом останніх 20 років тривають зв’язки з Мелітопольським відділенням  Гете-Інституту (керівник відділення ст. викладач Лебєдєва О.А.), завдяки чому здійснюється методичне та інформаційне забезпечення не тільки кафедри, а й університету новинками навчальної літератури; на базі Гете-Інституту проводяться методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, організовуються стажування викладачів університету та вчителів німецької мови міста, тренінги, майстер-класи та конкурси проводять представники провідних вищих навчальних закладів Німеччини та Австрії.

Кафедра співпрацює, у межах програми міжнародного наукового співробітництва, з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя (м. Софія, Болгарія; м. Ченстохов, Польща; м. Бухарест, Румунія; Прага, Чехія). Значна частка закордонних стажувань припадає на співробітництво з німецькими фірмами з забезпечення роботою студентів під час літнього трудового семестру. Вагоме значення для покращення вивчення німецької мови має і участь студентів старших курсів у програмі au-pair.