Сертифікатні освітні програми

Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для бізнесу»

Англійська мова для бізнесу – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для тих, хто зацікавлений у підвищенні свого професійного рівня і налагодженні ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розвитку власного бізнесу: директорів та менеджерів середньої та вищої ланки управління, консультантів, адміністраторів, секретарів, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійської мови у своїй професійній діяльності.

Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійською мовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійської мови для бізнесу присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (Basic English), але відпрацювання необхідного граматичного і лексичного матеріалу, а також типових комунікативних ситуацій відбувається на прикладах, пов’язаних з діловою тематикою. В курс включено елементи бізнес термінології і типові для бізнесу випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонується навчання в бізнес групі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), Upper Intermediate (В2), Advanced (С1).

Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для державних службовців»

Англійська мова для державних службовців – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для підвищення професійного рівня володіння англійською мовою для користування на державній службі і налагодження ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розширення ділових зв’язків: консультантів, адміністраторів, секретарів, управлінців різних сфер муніципальної діяльності тощо, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійської мови у своїй професійній діяльності.
Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійською мовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійської мови для державних службовців присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (Basic English), але відпрацювання необхідного граматичного і лексичного матеріалу, а також типових комунікативних ситуацій відбувається на прикладах, пов’язаних з професійною тематикою. В курс включено елементи термінології, властивої для мови ділових паперів, і типові для державної служби випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонується навчання в групі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), Upper Intermediate (В2), Advanced (С1).

Кількість кредитів за кожним рівнем коливається від 2 до 4, в залежності від обраного рівня складності. На кожному з рівнів відбувається вивчення об’ємних граматичних тем, 1500 слів активного та 2500 слів пасивного словникового запасу. Заняття відбуваються у вигляді інтерактивних семінарів-тренінгів, де 75% навчального часу приділяється розмовній практиці.