Надольська Юлія Анатоліївна

Посада:старший викладач кафедри методики викладання германських мов

Вчене звання: кандидат філологічних наук

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» (2003 р.). Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та захистила дисертацію на тему «Тенденції розвитку освіти та педагогічної думки на Півдні України другої половини ХІХ – початок ХХ століття».

Коло наукових інтересів:

  • методика викладання німецької мови та другої іноземної мови;
  • лінгвокраїнознавство Німеччини;
  • інноваційні технології при вивченні німецької мови;
  • використання сучасних моделей навчання германських мов з метою організації зворотного зв’язку у ВНЗ.

Посилання на профілі в наукометричних базах:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6f83M8K9ExOJJu8DfwX-L8S4eHnAJPKFwnxFItjZzy0dh7HK-dV9c5ZAmpuFvR6TvQTWdkJ7lqQs66MR2enWWzki1CnASx2qzrHOM2h6bNB-taxlSAH-HeR4PBBmfqwP1W2K5oG92Yyt4MyOgzHc8zNOVcjA&user=qWzbeOYAAAAJ

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9519-8846

– Українська асоціація дослідників освіти (УАДО):

http://www.uera.org.ua/uk/about-us/all-members-anonymous?field_full_name_value=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F