Коноваленко Тетяна Василівна

Коноваленко Тетяна Василівна – декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання германських мов.

У 1998 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.

Кандидат педагогічних наук з 15 березня 2007 року.

Доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови з 20 січня 2011 року.

Дисертацію захистила 10 жовтня 2006 року у спеціалізованій Вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, номер диплома ДК № 040097.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 25 років, у тому числі у даному навчальному закладі 25 років.

З 02.11.2009 р. до 31.08.2014 р. була завідувачем кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

За вагомі результати у науково-дослідницькій діяльності і підготовку майбутніх фахівців Коноваленко Т.В. нагороджено почесними грамотами і подяками (подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Наказ міськУО від 23.03.2015 № 206), почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ Департаменту від 19.05.2015 № 0306), подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області за вагомі досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю, піднесення престижу освіти міста, грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (від 18.06.2018 № 362-к).

Коноваленко Т.В. має 115 публікацій, з них 101 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 4 публікації в збірниках, включених до наукометричних баз даних Web of Science, два підручники («Методика навчання іноземної мови», «English for Upper Graduates»), один з яких має гриф МОНУ, шістьпосібниківу співавторстві («Вплив педагогічного спілкування на розвиток творчої ініціативи», «English Lexicology», «Міжкультурна комунікація», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови»), один з яких має гриф МОНУ.

 

Коноваленко Т.В. з 2013 по 2020 рікбула членом робочої групи спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Брала участь в роботі 8 Зимових і Літніх шкіл професійної майстерності Британської Ради, у двох в якості тренера для викладачів інших вишів України і зарубіжжя. З 2019 р. бере участь у спільному міжнародному проекті Ради міжнародних наукових досліджень та Української асоціації пресиза підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії та Міністерства освіти і науки України «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». У січні 2020 року взяла участь у Зимовій школі в рамках цього проєкту.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література, порівняльні дослідження української літератури та літератури англомовних країн, порівняльне мовознавство, лексикологія, стилістика.

Посилання на наукометричні бази:

  • Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=2&user=nSq05iIAAAAJ
  • ORCID –  https://orcid.org/0000-0003-4867-324X
  • ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Konovalenko3
  • ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/D-5286-2018
  • Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195565318