Харченко Тетяна Іванівна

Харченко Тетяна Іванівна– асистент кафедри методики викладання германських мов.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут у 1995 році. Навчалася у аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” (2004–2007р.).

Працює на кафедрі з 1996 року.

За період роботи в університеті Харченко Т.І  має понад 30 публікацій, три з яких у фахових виданнях та одна публікація у науково-метричних базах даних (SCOPUS). Брала участь у науково-практичних конференціях різного рівня.

Є співавтором підручника з англійської мови: English for Upper Graduates та трьох колективних монографій.

У співавторстві з Т.В. Насалевич та Т.В. Рябухою створили електронний підручник «Методичні розробки до самостійної роботи студентів з практичного курсу англійської мови».

Має 5 свідоцтв про авторське право на об’єкти інтелектуальної власності.

Наукові інтереси: англійська філологія, методика навчання іноземних мов.

Підвищувала свою кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

За досягнення у науково-дослідній діяльності та сумлінну працю Харченко Т.І. була двічі нагороджена грамотами МДПУ імені Богдана Хмельницького (2015 р, 2017 р.).

Посилання на наукометричні бази:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TqrZPoEAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlxtdGz1tsphnTFzfQkVIndKNEjruxwJ&gmla=AJsN-F60-GV9C_Pbuod7tS_ZAovuiAzyU3d8vY9K9p8rCtkSsDD0x69Hs4zIFV03utt4piKjYPXpqcJHgda0zPivuQmlXt2xZZuFHPyys-n-F7jasMqoUv9Wi6aBrPYbF5qBqAjmIrm3IPId7mut1orcO6TZ2HxRXw&sciund=12608275737891630197