Гостіщева Наталя Олексіївна

Гостіщева Наталя Олексіївна – асистент кафедри методики викладання германських мов

Освіта вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут (1987 – 1992).

Навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Працює на кафедрі з 1992 року.

Здійснює дослідження з  науково-дослідної роботи кафедри.

Результати досліджень було викладено у тезах, статтях вітчизняних і зарубіжних видань, збірниках наукових праць та монографіях. Загальна кількість публікацій за останні роки більше 40,у тому числіу фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку.

За успіхи у роботі Гостіщева Н. О. заохочувалася подякою і грамотою МДПУ та Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Наукові інтереси: англійська філологія, методика навчання іноземних мов.

За останні  роки двічі підвищувала свою кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

Керує науково-дослідною роботою студентів з актуальних проблем англійської філології.

Посилання на наукометричні бази:

Googlescholar  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=8DgrR4QAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlzENvV2MzWRtyeTQsaanBqBJ3tfRtlp&gmla=AJsN-F7HR6Ykc7DTaB3cSxMNDIjdtInQzHFC1cx3ZYsT40q4V8C_OGd0DdFvDwHjfkt_Y_rUhVStITWUsES6zT_HNpXHddVO4WHc0YAgFla8C0AHtzR9yNXl0Vyl4MYSedG4SLJcBb3D0_jWS_pTNxUbqOT1j_lTwQ&sciund=10131052152159351483

Orcid – https://orcid.org/0000-0001-7076-0898

Researcherid – http://www.researcherid.com/rid/E-4948-2018