Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

pro-osvitny-programy