Участь у Міжнародному симпозіумі в Республіці Молдова

18-19  вересня 2020 року на базі Бєльцького державного університету імені Алеку Руссо (м. Бєльці, Республіка Молдова) проходивVIМіжнародний симпозіум “MediaandDigitalLiteracy in Language Education”, у якому взяли участь Тетяна Василівна Коноваленко – декан філологічного факультету, доцент кафедри методики викладання германських мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Юлія Анатоліївна Надольська – старший викладач кафедриметодики викладання германських мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з доповіддю “DevelopmentofFutureForeignLanguagesTeachers’ Info-mediaSkills”.

Цього разу Симпозіум відбувався у віртуальному середовищі, проте на актуальності заходу і жвавості дискусій це позначилось тільки позитивно. Науковцями з різних країн обговорено питаннящодо формування медіаосвітнього простору,медіакультури,цифрової грамотності в навчальному процесі, впровадження інноваційних методів та прийомів у процесі вивчення іноземної мови.

Т.В. Коноваленко та Ю.А. Надольська у своєму виступі підкреслили важливістьформування культури спілкування крізь призму медіа, розвитку медіаосвіти тамедіаграмотності в країні, звернули увагу наособливості медіа-компетеностей, формування яких можливе за умови єдності змісту, форм, засобів і методів навчання. У практичному блоці  автори презентували свої власні завдання, які дозволяють студентам розвиватитворчі, комунікативні здібності, критичне мислення, уміння повноцінно сприймати, інтерпретувати, аналізувати й оцінювати автентичні медіа-тексти на заняттях з іноземної мови та орієнтуватися в медіа-середовищі.

Previous Article
Next Article

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *