Розклад атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти “Магістр” денної форми навчання 2020-2021 н.р.