Науково-методичні розробки кафедри германської філології

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Міжкультурна комунікація”

Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів “Практика перекладу з англійської мови”

Підручник “English For Undergraduates (4th year)”

Підручник “Лінгвокраїнознавство. Велика Британія”

Силабус. Дисципліна “Країнознавство” для студентів денної форми навчання спеціальності 014 “Середня освіта (Мова і література(англійська))” ОС “Бакалавр”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ГРАМАТИКА) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ І-ІІ КУРСУ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ГРАМАТИКА) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

PRACTICE MAKES PERFECT (or Speech Without a Hitch) (A Tutorial on Practical Course of Phonetics)

Лексико-граматичні прийоми перекладу: від теорії до практики (Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів)

SHORT FILMS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (Методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов)

Методичні вказівки до курсу “Історія основної іноземної мови”

Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики

Практика перекладу з англійської мови (Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів)

Лексико-граматичні прийоми перекладу: від теорії до практики (Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей)

History of American Literature

Іноземна мова (англійська) (Методичні вказівки до самостійної підготовки до складання вступного іспиту до  аспірантури та кандидатського мінімуму з дисципліни для всіх напрямів підготовки)

Іноземна мова для академічного спілкування (Навчальний посібник для студентів магістратури філологічного факультету)

Методичні рекомендації з теоретичного курсу іноземної мови (граматика) для студентів філологічного факультету

Методичні рекомендації з практичного курсу англійської мови для самостійної роботи студентів І-ІІ курсу немовних спеціальностей

Методичні рекомендації до практичних занять знімецької мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальності «Мова і література (англ., нім.)»

Методичні рекомендації до смостійної роботи з другої іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Мова і література (англійська, німецька)”

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Інтерпретація художнього тексту основною іноземною мовою» (для студентів філологічного факультету)

Short Films in Foreign Language Teaching (Методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов)

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Міжкультурна комунікація»

Навчальний посібник з курсу «Міжкультурна комунікація»

Навчальний посібник з курсу «Історія і культура Британії»

History and culture of Еnglish-speaking countries: навчальний посібник

Лінгвокраїнознавство: навчальний посібник

Вступ до перекладознавства. Навчальний посібник.

Теоретичний курс основної іноземної мови (граматика): навчальний посібник для студентів філологічногофакультету

Sprechen Sie Deutsch!  (Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

Словник-довідник з методики викладання іноземної мови

Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів.