Насалевич Тамара Василівна

 

Насалевич Тамара Василівна – доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент. Керівник Центру вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Освіта. Мелітопольський державний педагогічний інститут, аспірантура Одеської національної юридичної академії.

Стажування. З 2015 року двічі нарік стажування у Зимових та Літніх Школах Британської Ради в Україні у рамках проекту «Шкільний вчитель нового покоління». 25. 03. 2019 – 5. 04. 2019 науково-педагогічне стажування у Куявському Університеті (м. Влоцлавек, Республіка Польща).

 

Нагороди. Почесні грамоти Президії Запорізького обкому профспілки працівників освіти і науки України, Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, Мелітопольської районної ради, Мелітопольської районної державної адміністрації, Мелітопольського державного університету.

Наукові публікації. З 1998 року маю 66 опублікованих статей та тез у різних вітчизняних та міжнародних виданнях, у тому числі з грифом ВАК.

Участь у наукових конференціях.У період з 2000 року брала участь у 43 вітчизняних та міжнародних конференціях.

Авторські права. У співавторстві оформила авторське право на електронніпідручники «Методичні розробки до самостійної роботи студентів з практичного курсу англійської мови» та «EnglishforUpperGraduates»навчальні посібники «Стилістика англійської мови» та «Іноземна мова для академічного спілкування», колективнімонографії «Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» та «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності», науковустаттю «Особливості викладання курсу “Практика перекладу”  з англійської мови».

 Методичні посібники, підручники, монографії. Видала методичні та навчальні посібники зі Вступу до германської філології, Стилістики англійської мови, Методології наукових досліджень у галузі, Аналітичного читання англомовної художньої літератури, Практичного курсу англійської мови, з написання курсових та дипломних робіт. Брала участь у виданні колективних монографій кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

Наукові інтереси – германська філологія, стилістика та аналіз тексту.

Посилання на наукометричні бази :

ResearchID V-6587-2017
ResearchID https://scholar.google.com.ua/citations?user=q36z6UcAAAAJ&hl=ru