Камишова Тетяна Миколаївна

Камишова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

Закінчила Запорізький національний університет, факультет романо-германської філології в 1986 році.

Працює в МДПУ з 1991 року. Кандидатська дисертація на тему «Етико-естетичний ідеал у творчості Олександра Кониського» (спеціальність 10.01.01) була захищена в 2009 році вДНУ ім. Олеся Гончара. Одержала  вчений ступінь кандидата філологічних наук.

З 2010 по 2016 рік працювала завідувачем кафедри англійської мови МДПУ імені Богдана Хмельницького. Є автором та розробником 20 навчально-методичних комплексів дисциплін за спеціальностями ВНЗ.

Приймає участь в українських, міжнародних науково-практичних конференціях.  Приймала участь у більш ніж 20 українських та міжнародних науково-практичних конференціях та форумах. Є автором 75 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих наукових виданнях Німеччини, Польщі, Великобританії, Канади. Автор та співавтор п’яти навчальних посібників:

  1. Словник-довідник з історії літератури країни, мова якої вивчається (англійська) для студентів V курсу спеціальності «Початкова освіта. Спеціалізація: Мова і література (англійська)».
  2. Практичний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Інформатика» та «Інформатика*» Reading for professional purposes.
  3. Практикум з англійської мови. Професійно-орієнтоване читання. Reading for professional purposes. Для студентів І-ІІ курсу спеціальності «Економічна кібернетика», напряму підготовки.
  4. Навчально-методичний посібник «Теорія та практика перекладу з англійської мови».
  5. Мовленнєвий практикум для проведення самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення для студентів I курсу природничо-географічного факультету спеціальності географія.

Коло наукових інтересів: літературознавство, жанрологія, когнітивна та дискурсивна лінгвістика, лінгвостилістика, компаративістика.

– Google Scholar:
– ResearchGate: