Гармаш Олена Леонідівна

Гармаш Олена Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри германської філології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Гармаш Олена Леонідівна – вчений в галузі філології за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови», засновник: 1) нового напряму когнітивної лінгвістики – метаконцептуальної дериватології; 2) нового напряму лінгвосинергетики – синергетичної неології.

Основні положення, матеріали та висновки наукових досліджень автора представлено й обговорено на 72 наукових і науково-практичних конференціях різного рівня.

Результати наукових досліджень автора висвітлено в 86 публікаціях, у тому числі: в 3 одноосібних та 2 колективних монографіях; у навчальному посібнику «Англо-Український словник сучасної лексики ділової сфери» (особистий внесок автора становить 50 % усієї праці); у 52 одноосібних наукових статях, із них 40 – у фахових виданнях України, 5 – в інших виданнях, 7 – у зарубіжних виданнях; 28 тезах доповідей. Всі інші публікації виконано одноосібно. Загальний обсяг публікацій становить біля 70 др. арк.

Дипломи:

 • Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови», ДК №033794 від 13 квітня 2006 (протокол №43-06/4)
 • Доцент кафедри іноземної філології атестат 12 ДЦ №022245 протокол №1/30-Д від 19.02.2009
 • Доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» атестат ДД № 007138 від 12 грудня 2017 року

Нагороди:

 • Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358
 • Відзнака Мелітопольської міської ради «Радість моя, Бджілко!» у номінації «Пані Науковець» (2007 р.)
  Науково-педагогічний стаж – 10 років.
 • Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвосинергетика, дериватологія, соціолінгвістика, психолінгвістика, філософія мови.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси».
 • Докторська дисертація: «Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі мовних інновацій кінця ХХ – початку ХXІ ст.).»

Монографії:

 1. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація [монографія] / Гармаш О.Л. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – 438с.
 2. Гармаш О.Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови: [монографія] / Гармаш О.Л. ЗНУ, 2011. – 324 с.
 3. Гармаш О.Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: [монографія] / Гармаш О.Л. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 128 с.

Профілі науковця: