Освітній процес кафедри української і зарубіжної літератури

Кафедра забезпечує фахову підготовку вчителів-філологів бакалаврського та магістерського рівнів, здійснює навчання студентів спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія. Українська мова і література. З 2016 році кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література, 014.01 Середня освіта. Українська мова і література, 035.01. Філологія. Українська мова та література.

При кафедрі створено кабінет самостійної роботи з фольклору «Світлиця», кабінет методики вивчення української мови і літератури. У 2015 р. було відкрито Музей українського орнаменту, де зберігаються зібрані під час фольклорних практик унікальні зразки декоративно-ужиткового мистецтва. У музеї проводяться практичні заняття з фольклору, художньої культури, декоративно-прикладного мистецтва, історії українського орнаменту, екскурсії для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання, а також для навчально-виховних закладів міста й району.

Практична підготовка студентів поглиблюється в навчальних закладах – школах, гімназіях, ліцеях тощо у формі навчальної та виробничої (педагогічних) практик на ІІІ, ІV курсах бакалаврату і ІІ курсі магістратури. Важливим етапом підготовки вчителів української мови і літератури є фольклорна практика, яка проводиться в різних етнографічних районах України (Запорізька, Полтавська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська та інші області). Виробничу практику студенти спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова і література проходять безпосередньо в установах, пов’язаних із діяльністю фахівця з мови й літератури: працюють з каталогами у бібліотеках, вивчають архіви в музеях, отримують навички редагування у видавництвах і редакціях ЗМІ.