Корисні посилання

Корисні посилання

Facebook група https://www.facebook.com/groups/754317464715051/

Центр освітніх дистанційних технологій https://dfn.mdpu.org.ua/

Інструкції щодо використання ресурсів сайту ДОЦТ https://dfn.mdpu.org.ua/enrol/index.php?id=5948

База даних бібліотеки університету http://eprints.mdpu.org.ua/ 

Репозиторій наукових праць викладачів кафедри http://eprints.mdpu.org.ua/view/divisions/Kaf=5Fangl=2Efil/

Українські видання в галузі педагогічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних  https://docs.google.com/document/d/1dR7MMqa_TthaGn_isgUTWrmvy0l1Rxdn/edit?usp=sharing&ouid=112027010733993139869&rtpof=true&sd=true

Українські видання у галузі філологічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних https://docs.google.com/document/d/1zgCye-Bi4jKcKnxLJpR28NNDlQI8GYIG/edit?usp=sharing&ouid=112027010733993139869&rtpof=true&sd=true

Інструкція з використання програми ZOOM https://drive.google.com/file/d/1CJepBDDV_iECk5K67OLQyLU8kZVwXlfr/view?usp=sharing

Загальні вимоги до складання бібліографічних посилань https://drive.google.com/file/d/1NuHF4wKFmekCAyQH26uSttpAyQSvlZqY/view?usp=sharing 

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з ДСТУ 8302:2015 https://drive.google.com/file/d/1Qr6GGaWEO-aKIAjwAT7zN83BoX0gXYjh/view?usp=sharing 

Документи

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Закон «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про Вищу освіту»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/statut_2017.pdf

Концепція освітньої діяльності університету  https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/koncepsia_osvit_dijalnosti.pdf

Стратегія розвитку університету https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Strategiya-rozvitku-2013-2023.pdf

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу https://drive.google.com/file/d/1HWL9vuhcizztkaC6wgF-zXhr43uGR1W0/view

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін https://drive.google.com/file/d/1ETaAbDRwJ71HUkjIleHnpC2nfolVSwno/view

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання https://drive.google.com/file/d/1BDRNtAJupqmHkldtICJTkvL-LNTIjWRX/view

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці https://drive.google.com/file/d/19NpSY6PFPk8NrovFYMxrcgqf_1OLbDw6/view

Положення про практичну підготовку  https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/view

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти   https://drive.google.com/file/d/14KeC_yldBuss-N0Q60DqWdwy9We1_uV4/view

Положення про курсові роботи  https://drive.google.com/file/d/1KnJRO51aJQTAV5bGeXCMKcax_xQFHZY1/view

Положення про дипломні роботи https://drive.google.com/file/d/1L06X0zFJ5CGQNmq7EXPGo4QRHfJ_Gg_4/view

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти https://fim.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Rektorskyj-kontrol-yakosti-pidgotovky-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity.pdf

Положення Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти https://fim.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/pologenna_246_pro-zabez-yakocti.pdf

Положення про заочну форму навчання https://drive.google.com/file/d/1h9uAn9d8BVz2zXOVU4prZKM4kgxd7QDX/view

Інші Положення щодо організації освітнього процесу https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/

НАУКА

Інформація відділу наукової роботи студентів https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/viddil-naukovoyi-roboti-studentiv/

Наукові гуртки https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/viddil-naukovoyi-roboti-studentiv/studentski-naukovi-gurtki/

Правила оформлення наукових статей https://mdpu.org.ua/nauka/na-dopomogu-naukovtsyam/vimogi-do-oformlennya-naukovih-statej/

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс https://drive.google.com/file/d/1waZ8Gjo_45P5m9jq1FAMRLjUXH7ZBHs_/view

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності https://filolog.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/plagiat-1.pdf

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) https://drive.google.com/file/d/1PiFf7Ra_ITiGWmRGEfBLylmogUn47DXf/view

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/polozhennya-pro-PK.pdf

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/473_rejting-komisiya_18.04.2023.pdf

Положення про науково-методичну раду  https://drive.google.com/file/d/1a1Sj88w5kOZyRBTpFIJ-finsbCT2ffgx/view

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту) https://drive.google.com/file/d/1W4uVIxAe-cbWcaycstzwC1k2pjUbdEKT/view

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей https://drive.google.com/file/d/19kAQJACZ-1R7eHxGSw28NqVMzA16Edvq/view

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу  https://drive.google.com/file/d/1V9IA8iTN9goEh9RPs-kZJjQ7MoDi7deE/view

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів) https://drive.google.com/file/d/1L9PYwFFNyfrDjBf3m2ApvuBqvXqPs4v_/view