Дисертаційні дослідження викладачів

Дисертаційні дослідження викладачів кафедри методики викладання германських мов

 

 

 

Дисертаційні дослідження

 

 

ПІБ

Науковийступінь,

тема наукового дослідження

Рік
1 Коноваленко Тетяна Василівна

Кандидат педагогічних наук,

«Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутнього вчителя

іноземної мови у процесі фахової підготовки»

2007
2 Надольська Юлія Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук,

«Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки  Півдня України

другої половини ХІХ - початку ХХ століття»

2012
3 Котлярова Вікторія Юріївна

Кандидат педагогічних наук,

«Моральневихованнястаршокласників у процесівивчення

зарубіжноїлітератури»

2002
4 Матюха Галина Василівна

Кандидат педагогічних наук,

«Методика формування у старших дошкільниківумінь

усногоспілкуванняанглійськоюмовою»

2009
5 Гуров Сергій Юрійович

Кандидат педагогічних наук,

«Формуванняхудожнього смаку майбутньоговчителя

музики в процесіпрофесійноїпідготовки»

 

Темадокторськоїдисертацій (в стадіїрозробки):

«Формування духовно-моральнихцінностей

студентівгуманітарних

спеціальностейзасобамихудожньоїлітератури»

2009
6 Гурова Тетяна Юріївна

Кандидат педагогічних наук,

«Вихованнятолерантностімолодших

школяріввумовах

полікультурногоосвітнього простору»

2012
7

Тарасенко Тетяна

Володимирівна

Кандидат педагогічних наук,

«Формуванняпрофесійноїкультури

студентівфілологічнихспеціальностей у

процесівивченняфаховихдисциплін»

2014
8

Баранцова Ірина

Олександрівна

Кандидат педагогічних наук,

«Культурологічнаскладовафаховоїпідготовки

майбутньоговчителягуманітарнихдисциплін»

 

Темадокторськоїдисертацій (в стадіїрозробки):

«Теорія і практика формування культури міжетнічних відносин студентів в умовах

поліетнічного середовища педагогічного університету»

 

2015