Інформація про наявні наукові фахові статті (Scopus, Web of Science), доповіді, рецензії, відгуки та інші матеріали (у тому числі в Е-Prints)

 

Викладачами кафедри методики викладання германських мов у поточному навчальному році у наукометричних базах даних надруковано такі статті:

Зведений перелік запланових публікацій у журналах, що індексуються у науковометричних базах Scopus та WoS

Надруковані статті

План видань Scopus iWoS на 2021-2022 р. кафедри методики викладання германських мов

 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Наукометрична  база даних (Scopus, WebofScience)
Статті
 

Баранцова І.О.,

(у співавторстві)

Transportation of Sound Cipher Complexes in the History of Musical Culture and Their Specific Manifestations in the Work of Composers of the XVII-XXI centuries

Journalof

History, Culture

andArt

ResearchISSN 2147-0626

Journalof

historyculture

andartresearch,

8 (2). с. 301-309.

ISSN 2147-0626

http://eprints.

mdpu.org.ua/id/

eprint/5768/

 

Web of Science

 

Також надруковано статті у фахових виданнях України:

 

  Фахові статті
1.

Коноваленко Т.В.

 

Вивчення потенціалу

пізнавальних бар’єрів

навчанні майбутніми

вчителями

англійської мови

наукова фахова стаття

 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія”. – Вип. 56. – С. 134-138. 0,5
2.

Коноваленко Т.В.

 

Розвиток вмінь застосування

пізнавальних бар’єрів

для організації

студентоцентрованого

навчання

на уроках

англійської мови

наукова фахова стаття

 

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2 (21). С. 123-128. 0,4
3.

Тарасенко Т.В.

 

Особливості

становлення

видо-часових форм

перфекта

в германських мовах

http://eprints.

mdpu.org.ua/id/

eprint/8063/

Фахове видання. IndexCoperniсus

Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». – 2019. – Том 30 (69). – №3 (Ч.1). – С. 172-176. 0,6

Рябуха Т.В., Куликова Л.А.

 

4. Матюха Г.В.

Особливості навчання англійської мови старшокласників з особливими освітніми потребами

наукова фахова стаття

 

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка 1(22)’ 2019. С.87-94 0,6 Кузнєцова Є.Г.
5. Гурова Т. Ю.

Фахове видання

«Index

Copernicus»

 

http://eprints.

mdpu.org.ua/id /eprint/8169

/1/7_174_2019.pdf

Науково-педагогічний журнал ДДПУ ім. І. Франка «Молодь і ринок». – 2019. – Вип. 7 (174). – С.  51- 56

 

  Рябуха Т. В., Гостіщева Н. О.
6. Баранцова І.О.   Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка 1(22)’ 2019. С.9-19 0,6 Котлярова В.Ю., Ткач М.В.
7. Матюха Г.В., Харченко Т.І.   Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» Науковий журнал (щоквартальник) Випуск 8(76). С.111-115 0,5  
8. Тарасенко Т.В.   Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка 1(22)’ 2019. С.170-179 0,5 Куликова Л.А.,Гостіщева Н.О., Рябуха Т.В.