Наукові лабораторії кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було створено за наказом ректора МДПУ № 252-01 від 25.09.2015 на виконання рішення Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 31.08.2015 р., протокол №1, листа МОН України від 11.03.2015 № 1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін», інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR), розробленими Радою Європи та відповідно до статуту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Стратегії розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013–2023 рр., Концепції розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2014 – 2018 рр.

У центрі проводяться різноманітні заходи, які розвивають у студентів навички англомовного спілкування, діалогічного та монологічного мовлення, вміння працювати в команді, висловлювати власну думку на запропоновану тему, а також виховують повагу до думки інших. Також проводяться заходи у межах реалізації Концепції розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на 2014-2018 рр. та з метою профорієнтаційної роботи.