Науковий гурток кафедри методики викладання германських мов “Лінгвістичні студії”

При кафедрі методики викладання германських мов діє науковий гурток «Лінгвістичні студії» (керівник - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання германських мов Баранцова І.А.), основними науковими напрямами якого є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів у галузі викладання англійської мови та літератури.

Метою діяльності гуртка є:

- виявлення обдарованої молоді та залучення її до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, зокрема методики викладання англійської мови;

- набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук;

- розширення загального і професійного світогляду.

 Завданнями гуртка є:
- сприяння у підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;
- організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти;
- залучення здобувачів вищої освіти до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
- апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів вищої освітина міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
- налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Засідання наукового гуртка "Лінгвістичні студії" проводяться кожної останньої п`ятниці щомісяця з обговоренням результатів наукової діяльності та перспектив подальшої роботи.